Miss Giros

$25.00 inc. GST

tomato sugo + chicken + onion + tomato + mozzarella + garlic tzatziki sauce..